Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc SOUTH 

Phần mềm Southchange - New

Đây là phần mềm chính hãng Áp dụng cho máy South NTS 302 / 302R /305 / 305B /325 / 355 / 312 / 312B /312L / 312R / 332R giúp bạn có thể trút dữ liệu dạng Góc-Cạnh, dạng Tọa độ, Hoặc chuyển qua định dạng của máy Topcon...Dữ liệu có thể Upload trực tiếp vào phần mềm Micosation, Phần mềm Autocad

Phần mềm Sanding - New

Đây là phần mềm chính hãng Áp dụng cho máy Sanding 752 / 752L/ 752RL giúp bạn có thể trút dữ liệu dạng Góc-Cạnh, dạng Tọa độ, Hoặc chuyển qua định dạng của máy Leica...Dữ liệu có thể Upload trực tiếp vào phần mềm Micosation, Phần mềm Autocad

Tranfer v1.6.rar

Phần mềm sẽ giúp người dùng có thể đưa dữ liệu từ máy vi tính vào máy toàn đạc South một cách dễ dàng...

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc TOPCON

T-COM 1.51.rar

Phần mềm trút số liệu Topcon 1.5 giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc LEICA

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc NIKON

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc SOKKIA

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc PENTAX

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc GOWIN

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu cho máy GPS cầm tay

HDSD GPSMAP 78 Series.pdf

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần SOUTH

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy GPS 2 tần SOUTH

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần  HUACE

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần  TRIMBLE

HDSDSANDING.doc

Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính...